ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 

Το ΚΕΝΘΕΑ είναι Παγκύπριος, μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός εθελοντικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στον αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις. Το ΚΕΝΘΕΑ ιδρύθηκε το 1994 σε μια εποχή που λίγα γνώριζε η κυπριακή κοινωνία για τις εξαρτήσεις και πέτυχε να βοηθήσει τους Κύπριους να αντιληφθούν ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του κάθε ένα ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Το ΚΕΝΘΕΑ είναι νομικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στον έφορο εταιρειών ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Αριθμό Εγγραφής ΗΕ91071.

Το ΚΕΝΘΕΑ είναι ομοσπονδία οργανώσεων κάποιες από τις οποίες ασχολούνται με θέματα εξαρτήσεων και κάποιες όχι. Επίσης στο ΚΕΝΘΕΑ ανήκουν και άτυπες ομάδες πολιτών, όπως οι Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης Εξαρτήσεων και οι Κοινοτικές Ομάδες Πρόληψης Εξαρτήσεων.

Σκοπός: Προαγωγή Δημόσιας Υγείας , Πρόληψη και Θεραπεία Εξαρτήσεων

 

Τι προσφέρουμε:

  • Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προγραμμάτων Πρόληψης
  • Ενημέρωση του Κοινού για τις Εξαρτήσεις
  • Έρευνα γύρω από τις εξαρτήσεις
  • Προγράμματα Συνεχούς Εκπαίδευσης για επαγγελματίες
  • Βιωματικά Εργαστήρια
  • Θεραπεία Ουσιοεξάρτησης μέσω συνδεδεμένων δομών
  • Συνέδρια-Ημερίδες
  • Γνωμοδότηση γύρω από θέματα χάραξης πολιτικής για θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία