ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣ.

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο IREFREA www.irefrea.org
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου www.ask.org.cy
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά www.ektepn.org.cy
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, Ελλάδα www.okana.gr
ΚΕ.ΘΕ.Α. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Ελλάδα www.kethea.gr
EMCDDA – European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction www.emcdda.org
European Federation of Therapeutic Communities www.eftc-europe.com
NIDA – National Institute of Drug Abuse www.nida.nih.gov
United Nations Office on Drug and Crime www.unodc.org
World Federation of Therapeutic Communities www.wftc.org
World Health Organization www.who.int
European Foundation of Drug Helplines www.fesat.org
Οργανισμός ανοιχτών τηλεφωνικών γραμμών Ηνωμένου Βασιλείου www.helplines.org.uk
European Network for Practical Approaches to Addiction Prevention www.euronetprev.org
Mission Interminidterielle de Lutte Contre le Drogue et la Toxicomanie (Γαλλία) www.drogues.gouv.fr
The Pompidou Group Prevnet Network http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/
Prevnet Network wwww.prevnet.net
EMCDDA http://www.emcdda.europa.eu/
World health organization http://www.who.int/en/
Συμβούλιο της Ευρ.Ένωσης http://www.consilium.europa.eu/
Ευρωπαική επιτροπή http://ec.europa.eu/
Γραφείο Ηνωμένων Εθνών http://www.unodc.org/
Κοινό πρόγραμμα των Η.Ε ΓΙ το HIV/AIDS http://www.unaids.org/en/
IREFREA Ευρώπης http://www.irefrea.org/
SAMHSA http://www.samhsa.gov/
Ευρωπαική συνεργασία επιβολής του νόμου http://www.europol.europa.eu/
Ευρωπαικό κέντρο πρόληψης και ελέγχου ασθενειών http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
Ευρωπαικό γραφείο αστυνομίας http://www.europol.europa.eu/
Διεθνής οργανισμός ποινικής αστυνομίας http://www.interpol.int/
Παγκόσμιος τελωνιακός οργανισμός http://www.wcoomd.org/home.htm
Ομάδα Πομπίντου του συμβουλίου της Ευρώπης http://www.coe.int/T/dg3/pompidou/Default_en.asp
Υπ. Υγείας http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
Υπ. Αμυνας http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument
Υπ. Δικ. Και Δημ. Τάξης http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument
Υπ. Παιδείας http://www.moec.gov.cy/
Αστ. Κύπρου http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument
Υπ. Οικ-στατιστική υπηρεσία http://www.pio.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr/pub/Index.asp
ΟΚΑΝΑ http://www.okana.gr/
ΕΠΙΨΥ http://www.epipsi.gr/