ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγραμματα Πρωτογενούς Πρόληψης του ΚΕΝΘΕΑ που είναι αδειοδοτημένα από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.

 

 1. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ

Σκοπός του προγράμματος είναι η έγκυρη και η έγκαιρη ενημέρωση μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, των γονιών και των καθηγητών τους για τις συνέπειες του καπνίσματος και η ενίσχυση της άμυνας τους απέναντι στο κάπνισμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους που αναλύουν και αναπτύσσουν θέματα πρόληψης της χρήσης τσιγάρου.

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες  στηρίχθηκε η κατασκευή του υλικού της παρέμβασης μπορούν να συνοψισθούν στις εξής: (1) να απευθύνεται σε εφήβους μικρής ηλικίας (2) να συνδυάζει την ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση των ενηλίκων που σχετίζονται με αυτούς, (3) να βασίζεται σε εκπαιδευτικά μοντέλα που ανταποκρίνονται στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες της ομάδας στόχου και, (4) να παρακινεί την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των εφήβων.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρείς ενότητες.

1η Ενότητα: καλύπτει ένα μεγάλο μέρος το οποίο αποτελείται από καρτέλες που εισάγαγουν το θέμα για συζήτηση. Τα ζητήματα που θέτουν οι καρτέλες ξεκινούν και διατηρούν μια μακριά συζήτηση γύρω από το θέμα του καπνίσματος, για το λόγο αυτό η χρήση τους προϋποθέτει ομαδική δραστηριότητα.

2η Ενότητα: αποτελείται από το φάκελο του καπνίσματος ο οποίος περιέχει έξι θέματα που καλύπτουν (1) την ιστορία του καπνίσματος, (2) την σχέση του με ασθένειες όπως ο καρκίνος και οι αναπνευστικές  παθήσεις, (3) την περιγραφή των συστατικών που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου και τις συνέπειες τους στον οργανισμό, (4) τη λειτουργία των πνευμόνων και την αντίδραση τους στο κάπνισμα, (5) τη σχέση του ανθρώπου με το τσιγάρο, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις του στα παιδιά και (6) κοινωνικές παραμέτρους όπως ο κρατικός έλεγχος, το κόστος του καπνίσματος και η επίδραση της διαφήμισης.

3η Ενότητα: «Ώστε αποφάσισες να κόψεις το κάπνισμα». Το κείμενο που εμπεριέχεται στο φυλλάδιο προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να προσπαθήσει να κόψει το κάπνισμα.

Παράλληλα γίνονται συναντήσεις γονέων και ξεχωριστές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς όπου γίνεται παρουσίαση των πιο πάνω θεμάτων και συζήτηση για την πρόληψη του καπνίσματος στα παιδιά.

 

 1. ΤΑΞΙΔΙ ΖΩΗΣ

Το «Ταξίδι ζωής» είναι ένα προληπτικό πρόγραμμα, που εμπίπτει στα προγράμματα αγωγής υγείας που απευθύνεται σε  μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού και Α’ και Β’ Γυμνασίου. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τέτοιους προστατευτικούς μηχανισμούς που θα τα αποτρέψουν από το να θέσουν την ψυχική ή και σωματική τους υγεία σε κίνδυνο, και να αναπτύξουν ασπίδα έναντι στις εξαρτήσεις.

Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά εξερευνούν την ταυτότητα τους, καλλιεργούν την ικανότητα λήψης απόφασης και την στοχοθέτηση. Το πρόγραμμα επιδιώκει την καλλιέργεια της ανάληψης ευθύνης για τις επιλογές του κάθε ατόμου και  της ευθύνη για την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής τους υγείας και ισορροπίας. Επίσης, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των σχέσεων του παιδιού με την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζει.

Το υλικό στηρίζεται σε μέθοδο ενεργητικής μάθησης, με μορφή βιωματικών εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγωγή υγείας και η οποία επιτρέπει πλήρη συμμετοχή των ιδίων των μαθητών στις διαδικασίες μάθησης. Η κανονική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 βιωματικά εργαστήρια διάρκειας 90 λεπτών έκαστο.

 

 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Οικογενειακό Συμβούλιο» και εμπίπτει στο γενικό πρόγραμμα «Γονείς στην  Πρόληψη». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε γονείς και υποψήφιους γονείς  και έχει ως σκοπό την ενημέρωσή τους για τη σύσταση και τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας του θεσμού του Οικογενειακού Συμβουλίου και την εκπαίδευση τους σε σημαντικά θέματα που αφορούν την σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών, όπως η θετική ενίσχυση, η επικοινωνία, οι διαπροσωπικές σχέσεις, τα όρια, η ελευθερία έκφρασης συναισθημάτων και απόψεων, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης κ.α

Κεντρικό θέμα αλλά και απώτερος σκοπός του προγράμματος  είναι οι τακτικές συγκεντρώσεις των μελών της οικογένειας, με τις οποίες δίνεται η ευκαιρία στα μέλη

 • να ακουστεί η φωνή τους,
 • να εκφράσουν θετικά συναισθήματα ο ένας για τον άλλον,
 • να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο,
 • να μοιραστούν δίκαια τις διάφορες δουλειές του σπιτιού,
 • να εκφράσουν ανησυχίες, αρνητικά συναισθήματα και παράπονα,
 • να ρυθμίσουν τις διαφορές τους και ν’ ασχο­ληθούν με τα προβλήματα πού παρουσιάζον­ται επανειλημμένα,
 • να προγραμματίσουν τις οικογενειακές δια­σκεδάσεις και
 • να αισθάνονται ο ένας τον άλλον ως στήριγμα, καλλιεργώντας ένα υποστηρικτικό κλίμα.

Το πρόγραμμα στηρίχτηκε στην φιλοσοφία της πρόληψης, όπου οι γονείς αποτελούν τους φύσει παιδαγωγούς και διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Έτσι θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την εμπλοκή των γονέων στις ενέργειες πρόληψης, για να εμποδίσουμε την οποιαδήποτε σχέση των παιδιών με οποιαδήποτε εξαρτησιογόνα ουσία ή συμπεριφορά.  Βασική προϋπόθεση για την προστασία των παιδιών ως μελών μιας οικογένειας αποτελεί η επικοινωνία σε οποιοδήποτε μορφή της.  Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Αυτό επιτυγχάνεται, όταν τα μέλη της οικογένειας αποδεχτούν την ιδέα της πραγματοποίησης καθορισμένης και τακτικής συνάντησης όλων των μελών της οικογένειας.

Δεύτερος στόχος είναι η  ενθάρρυνση της έκφρασης των συναισθημάτων και η παροχή ευκαιρίας να αλληλοϋποστηριχτούν τα μέλη της οικογένειας τόσο σε θέματα της καθημερινότητας, όσο και σε γενικά σε θέματα που απασχολούν το κάθε μέλος ξεχωριστά και την οικογένεια στο σύνολό της.

Τρίτος στόχος είναι ο καλύτερος προγραμματισμός και η ισότιμη και δίκαια κατανομή εργασιών και υπευθυνοτήτων μέσα και έξω από το σπίτι. Επίσης,  η θεώρηση του οικονομικού προϋπολογισμού και η καλή προς όφελος της οικογένειας κα των μελών της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι οι γονείς με σκοπό να αποτελέσουν πυρήνες ευαισθητοποίησης των νέων για το πρόβλημα της εξάρτησης σε οποιαδήποτε μορφή της  και τις καταστροφικές συνέπειες που  επιφέρει η εξάρτηση. Με το πρόγραμμα στοχεύουμε στην αλλαγή της στάσης ζωής των γονέων σε προσωπικό, κοινωνικό και οικογενειακό επίπεδο.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 βιωματικά εργαστήρια των 90 λεπτών.

 

 1. ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Το πρόγραμμα «Κύκλωπας και Οδυσσέας» είναι ένα προληπτικό ως προς την κατάχρηση του αλκοόλ πρόγραμμα που απευθύνεται σε  μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού και Α’ και Β’ Γυμνασίου. Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές μέσα σε 6 εργαστήρια μαθαίνουν για την εξάρτηση και τη δράση του αλκοόλ μέσα από τα κλασσικά εικονογραφημένα. Το πρόγραμμα καλλιεργεί την αντίσταση στην πίεση των συνομιλήκων και την αυτοπεποίθηση.

 

 1. ΑΠΟ ΝΕΟ ΣΕ ΝΕΟ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 μέχρι 30 ετών και έχει διάρκεια 7 βιωματικά εργαστήρια των 90 λεπτών έκαστο. Στα πλαίσια του προγράμματος οι συμμετέχοντες δουλεύουν στο πλαίσιο της ομάδας το κτίσιμο εμπιστοσύνης, την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους, τρόπους λήψης απόφασης, την έννοια της εξάρτησης, παραγοντες που συντελούν στην εμφάνισή της και προστατευτικούς παράγοντες. Τέλος οι νέοι επεξεργάζονται την εικόνα του εαυτού τους, με στόχο την αυτογνωσία και την βελτίωση της αυτοεκτίμησης.