Δωρεά exxonmobil/esso 23.6.2011

Η exxonmobil/esso κύπρου επιχορήγησε εξ¨ολοκλήρου την εκδήλωση του ΚΕΝΘΕΑ στο προεδρικό στις 23.6.2011. Επίσης δώρισε 21 φορητούς υπολογιστές στο ΚΕΝΘΕΑ για να διανέμει σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μέλη του.

This entry was posted in blog. Bookmark the permalink.