ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Πλαίσιο

Το ΚΕΝΘΕΑ εκδίδει κάθε τρίμηνο περιοδικό με την ονομασία «Πως είσαι;» ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΘΕΑ. Το περιοδικό έχει ISSN 1450-1759. Η τιμή πώλησης του περιοδικού είναι €5 (πέντε ευρώ). Εκδότης του περιοδικού είναι ο Δρ. Κυριάκος Βερεσιές ενώ υπεύθυνη έκδοσης από το τεύχος 29/2011 η Δρ. Φωτεινή Δράκου. Στα πλαίσια μνημονίου συνεργασίας που υπογράφτηκε με το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον περασμένο Ιούλιο, αναμένεται ότι σύντομα η εκδοτική επιτροπή θα πλαισιώνεται επίσης και από αριθμό αξιόλογων ακαδημαϊκών του Π.Κ.

 

Περιεχόμενα

Το περιοδικό «Πως είσαι;» είναι το εκφραστικό όργανο του ΚΕΝΘΕΑ, στις σελίδες του οποίου ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει τα νέα του οργανισμού μας, καθώς και άρθρα που αφορούν την πρόληψη και θεραπεία των εξαρτήσεων και την ψυχική και σωματική υγεία.

 

Νέα

Από το τεύχος 31, θα λειτουργήσει στήλη αναγνωστών όπου οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να αποστέλλουν επιστολές με ερωτήσεις και προβληματισμούς στην διεύθυνση: «Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 6, 2312 Λακατάμια» στις οποίες το επιστημονικό μας προσωπικό θα απαντά και οι απαντήσεις θα δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος.

 

 

 

Πλαίσιο

Το ΚΕΝΘΕΑ εκδίδει κάθε τρίμηνο περιοδικό με την ονομασία «Πως είσαι;» ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΘΕΑ. Το περιοδικό έχει ISSN 1450-1759. Η τιμή πώλησης του περιοδικού είναι €5 (πέντε ευρώ). Εκδότης του περιοδικού είναι ο Δρ. Κυριάκος Βερεσιές ενώ υπεύθυνη έκδοσης από το τεύχος 29/2011 η Δρ. Φωτεινή Δράκου. Στα πλαίσια μνημονίου συνεργασίας που υπογράφτηκε με το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον περασμένο Ιούλιο, αναμένεται ότι σύντομα η εκδοτική επιτροπή θα πλαισιώνεται επίσης και από αριθμό αξιόλογων ακαδημαϊκών του Π.Κ.

Περιεχόμενα

Το περιοδικό «Πως είσαι;» είναι το εκφραστικό όργανο του ΚΕΝΘΕΑ, στις σελίδες του οποίου ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει τα νέα του οργανισμού μας, καθώς και άρθρα που αφορούν την πρόληψη και θεραπεία των εξαρτήσεων και την ψυχική και σωματική υγεία.

Νέα

Από το τεύχος 31, θα λειτουργήσει στήλη αναγνωστών όπου οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να αποστέλλουν επιστολές με ερωτήσεις και προβληματισμούς στην διεύθυνση: «Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 6, 2312 Λακατάμια» στις οποίες το επιστημονικό μας προσωπικό θα απαντά και οι απαντήσεις θα δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος.